Despre mine

vineri, 8 aprilie 2011

Instructiuni de utilizare dispozitiv de protectie bioinformationala TORSER

TORSER Carte Tehnica

Securitate si aparare in Uniunea Europeana - Actiuni energo-informationale

sursa
1. Energia gandurilor, robotica si inteligenta artificiala
2. Explicarea fenomenelor de combustie spontana si de " venire a sfintei lumini la mormantul Domnului " prin fenomenul de fulger globular
3. Proprietatile de convertor energetic ale organismului subiectilor psihochinetici
4. Consideratii privind rolul memoriei si emotiei in formarea sistemului cibernetic comportamental
5. Particularitatile de ecranare si radioprotectie a irisului uman
6. Un alt fel de confort
7. Comunicare tendetioasa cu grad inald de profit. Pretul credulitatii
8.Obiectivarea si cuantificarea efectului homeopatic prin analiza nonlineara computerizata
....................................................................................................................................etc

ACTIUNI ENERGO-INFORMATIONALE 2008

Factori detereminanti ai calitatii vietii: educatia, religia, cultura, mediul de afaceri, valorile socio-umane

sursa aici
Introducere
2. Aspecte privind conceptul şi managementul calităţii vieţii – Aurelian Burcu, Alina Oros, Dora Avesalon, Nicoleta Chiş
3. Geneza modernităţii: pilda fiului risipitor - Alexandra & Gabriel Pop
4. Discriminarea femeii în limbaj – Ancuţa Lăcrimioara Chiş
5. Educaţia paideică: model de inginerie a dezvoltării umane – Aurelian Burcu,
Alexandru Burcu
6. Structura socială românească între trecut şi viitor – Mihai Cucerzan
7. Ghid practic pentru proiectarea postului şi dezvoltarea resurselor umane – Edit
Nemeti
8. Ataşamentul şi separarea: aspecte importante în pregătirea asistenţilor maternali
profesionişti – Mihaela Bălaj
9.Cercul Literar de la Sibiu – o lecţie de supravieţuire culturală – Florentina
Răcătăianu
10. Abuzuri comise asupra femeilor în Gulagul românesc – Graţian Cormoş
11.Comunicarea non-verbală – Raluca Motoc
12. Alcoolismul – Monica Tempea
13. Religia. Atribut al gândirii? – Emilia Gersak
14. The world of Gondal – Ramona Poenaru
15. La Brosteni – Inessa Baban
16. Cum să învingem teama de eşec – Ruxandra Pestriţu
17. Feminităţi funeste în mitologia greacă mitologia greacă – Adriana Stan
18. La litterature française au moyen age – Carmen Iga, Maria Ciubăncan
19. Aspecte privind astrograma lui Motzart – Alin Pop
20. Dezvoltări fenomenologice în opera lui Camil Petrescu – Codruţa Porcar
21. Dezadaptarea la adolescenţi – Cornelia Crişa
22. Criza dorinţei şi asceza laică în anorexie – Ana Ionesei
23. Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea graţierii – Daciana Lavinia Miclea
24. Premise pentru un nou model de incubator de afaceri – Aurelian Burcu, Ştefan
Neamţiu, Leontina Moldova
1245

Dimensiuni fundamentale ale dezvoltarii comunitare: educatia, economia si mediul social - Aurelia Burcu\ Alexandru Burcu

CUPRINS
1. Introducere: apel la fapte şi solidaritate
2. Dezvoltarea comunitară şi educaţia paideică – Aurelian şi Alexandru Burcu
3. Lege şi ordine în gândirea lui Montesquieu – Alexandra şi Gabriel Pop
4. Centrul de Afaceri al Facultăţii de Business: succintă prezentare – Aurelian Burcu, Ştefan Neamţiu, Gabriel Pop, Alexandra Pop, Manuela Lupu, Eliza Gura, Leontina Moldovan
5. Educaţia ecologică: fundament al dezvoltării durabile – Alexandru Burcu
6. Proceduri penale europene: titularii acţiunii publice în Belgia şi Franţa – Daciana-Lavinia Miclea
7. Individualismul metodologic: o abordare socio-economică – Raluca Moţoc
8. Viziunea transdisciplinară în cercetarea ştiinţifică –Angela Vasiu, Codruţa Porcar, Dora Avesalon, Aurelian Burcu
9. Consideraţii generale privind fenomenul de evaziune fiscalã în România – Ioan C.
10. Eutanasia între voinţa individuală şi presiunea comunitară – Ancuţa Lăcrimioara Ch
11. Aspecte privind asigurările şi asistenţa socială în diferite ţări – Claudia Florina Radu
12. Discriminarea de gen: hărţuirea sexuală la locul de muncă – Alina Oros
13. Despre democraţie în Rusia – Inessa Baban
14. Dialogul social şi managementul conflictelor – Edit Nemeti
15. Reorganizarea judiciară şi falimentul: concept şi noutăţi potrivit legii 64/1995 – Zoltan Racz
16. Abordări ale Islamului – Alexandra şi Gabriel Pop
17. Prezenţa în web a agenţiilor de turism din Transilvania-România şi Ungaria (studiu
comparativ) −Liciniu-Alexandru Kovács; Ioan-Cristian Chifu-Oros; Vera-Melinda Gálfi; Ştefan Moldovan
18. Boala psihică, familia şi societatea – Mihaela Bălaj
19. The American Constitution – Maria Ciubăncan, Carmen Iga
20. Dinamica plasticii în modernism – Adriana Stan
21. Sociologul clujean George Em.Marica şi satul românesc – Mihai Cucerzan
22.Analiza gradului de îndatorare al firmelor din municipiul Cluj-Napoca cu ajutorul programului statistic SPSS-odruta Dragomir Cristina Andronie, Ovidiu Bogdan, Luminita Mocan
23. Simone Weil versus Nietzsche? - etica măsurii şi apologia forţei – Ana Ionesei
24. Despre dreptul bărbatului de a se opune avortului, crimă la adresa umanităţii – Aurelian Burcu, Emilia Gersak, Ruxandra Pestriţu, Nicoleta Chis

1257

Sociologie - curs - Oana Gheorghiu

sursa aici

CUPRINS
1. APARIłIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINłĂ


APARITIA SOCIOLOGIEI CA STIINTA
1.1. Întemeietorii sociologiei
1.2. Contextul apariŃiei sociologiei ca ştiintă
1.3. Premise social-structurale

2.PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI. LOCUL SOCIOLOGIEI ÎN ANSAMBLUL ŞTIINłELOR SOCIO-UMANE

2.1. Problematica sociologiei
2.2. Sociologia comună şi sociologia ştiintifică
2.3. Sociologia şi sistemul ştiintelor

3.METODA DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ

4.CULTURA

4.1. Ce este cultura?
4.2. Componentele culturii
4.3. Cultură ,,reală” şi ,,ideală”. Cultură şi libertate
4.4. Diversitatea culturală. Relativism şi etnocentrism cultural
4.5. Ipoteza decalajului cultural
4.6. Coordonate esentiale ale spiritualităŃii româneşti

5.SOCIALIZAREA

5.1. Socialitate, soaciabilitate, socializare
5.2. Natură versus educaŃie. EducaŃie versus natură
5.3. Perspective teoretice
5.4. Tipuri de socializare
5.5. Agentii socializării
5.6. Persuasiunea coercitivă – formă specifică de resocializare involuntară

6..STATUT ŞI ROL – ELEMENTE ALE STRUCTURII SOCIALE. TIPURI DE SOCIETĂTII
6.1. Structura socială
6.2. Teorii despre tipurile de societate

7.GRUPURILE SOCIALE ŞI ORGANIZAłIILE.ORGANIZAłIILE FORMALE ŞI BIROCRAłIA

7.1. Ce este grupul social. Tipuri de grupuri
7.2. Cum se formează grupurile. Normele şi structura de grup
7.3. Procesele grupului
7.4. Conducerea şi luarea deciziei în grup
7.5. Conceptul sociologic de organizatie. Natura orhanizatiei
7.6. Teorii despre birocratie

7.7. Sunt organizatiile nişte universuri rigide

7.8. Concluzii privind avantajele şi dezavantajele birocraŃiei
7.8.1. Avantajele birocratiei
7.8.2. Dezavantajele birocratiei
7.9. Ce înseamnă eficienta într-un sistem/organizaŃie?
7.10. Trecerea de la ierarhii la retele

8.CONTROLUL SOCIAL ŞI DEVIANłA

8.1. Ce este controlul social, forme şi stiluri de manifestare
8.2. Criterii de definire a fenomenului devianŃei
8.3. Diferite teorii despre deviantă
8.4. Teorii sociologice ale deviantei
8.5. Statistica criminalistică

9.STRATIFICARE ŞI MOBILITATE SOCIALĂ

9.1. Delimitări conceptuale
9.2. Casta şi clasa – forme ale stratificării
9.3. Teorii despre stratificare
9.4. Mentinerea sistemului stratificării
9.5. Mobilitatea socială
9.5.1. Delimitări conceptuale
9.5.2. Tipuri de cercetări sociologice în domeniul mobilităŃii sociale
9.5.2.1.Pitirim Sorokin şi paradigma mobilitătii sociale
9.5.2.2.Selectia socială negativă în sociologia românească
9.5.3.Sistemul stratificării sociale în România în timpul regimului comunist

10.FAMILIA

10.1. Rudenia, familia, căsătoria
10.2. O viziune multiculturală asupra familiei
10.2.1. Reguli de constituire a cuplurilor familiale şi practici de alegere a
partenerului
10.2.2. Tipuri de căsătorie

10.2.3. Modele de descendenŃă, de reşedinŃă şi autoritate în familie
10.3. Functiile familiei
10.4. Familia contemporană
10.5. Viitorul familiei. Forme alternative de căsătorie

11.POLITICA ŞI STATUL. CULTURA POLITICĂ ŞI SOCIALIZAREA POLITICĂ

11.1. Autoritarism, autoritate, putere
11.2. Tipuri de regimuri politice : democraŃie, autoritarism, totalitarism
11.3. Cultură politică şi cultură civică
11.4. Rolul socializării politice în formarea culturii politice
11.4.1. Ce este socializarea politică?
11.4.2. Agentii socializării politice
267

Psihologie sociala - curs - Mihai Pascaru

TEMA 1 : Definire, istoric, domenii de aplicabilitate
1.1. Câmpul de preocupări al psihologiei sociale
1.2. Psihologia sociala:repere istorice si tendinte actuale
1.3. Domenii de aplicabilitate ale phihologiei sociale
SUPORT BIBLIOGRAFIC
TEMA 2:Reprezentarile sociale
TEMA3: Agresivitatea
TEMA 4 : Comportamentul prosocial
TEMA 5 - 6 : Atitudinea si schimbarea atitutidinii,Influenta sociala
TEMA 7: Constructia sociala a personalitatii
TEMA 8:Stereotipuri, prejudecati si discriminare
TEMA 9:Diferente psihosociale barbat-femeie, Problematica gender
TEMA 10: Conflictul si managementul conflictului
TEMA 11:Saracia o abordare psihosociala
TEMA 12 :Grupul in psihologia sociala
TEMA 13 : Comunitatea in perspectiva psihosociala
TEMA 14: Metode si tehnici in psihologia psihosociala: experimentul
Psihologie Sociala

Psihologie sociala - note de curs: lucrari, autori, evenimente- Septimiu Chelcea

Curs psihologie sociala